วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

ประวัติผู้สอน
ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.จอมบึง จ.ราชบุรีป.กศ.สูง วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก วค.บ้านสมเด็จพระยา


ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร


ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติ ผู้จัดทำชื่อ: นางสาว ปิยะดา ฉิมเพชร
เล่นๆ: จุ๊จุ๊
อายุ: 21 ปี
บ้านเกิด: จ.ตรัง
วันเกิด: 10 /08/ 2530
นิสัย: ติ้งต้อง รักสนุก
สี: เขียวอ่อน
โทร :0838194252
E-mail: kichu_30@hotmail.comการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู๋ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ. ราชบุรี
คณะครุศาสตร์ เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา


วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551ลืมคนที่รักคุณที่สุด... ไปหรือเปล่า

กลั่นเม็ดเลือดเม็ดน้อยนับร้อยหยด จนปรากฎเป็นหยดนมรสกลมกล่อม เพื่อหล่อเลี้ยงทารกน้อยค่อยอดออม เฝ้าถนอมฟูมฟักรักเมตตา

วันเปลี่ยนวันเดือนเปลี่ยนเดือนหมุนเคลื่อนคล้อย จากเด็กน้อยเริ่มมีแรงเริ่มแข็งกล้า ค่อยสอนเดินสอนทำสอนคำจา สอนปัญญาสอนวิชาสารพัน


ทารกน้อยวันนี้เห็นเป็นผู้ใหญ่ แม่ภูมิใจในผลงานการสร้างสรรค์ ความเหน็ดเหนื่อยกายใจหายไปพลัน เมื่อถึงวันลูกได้รับปริญญาวันนี้ลูกของแม่สุขถ้วนทั่ว มีครอบครัวอยู่เย็นเป็นฝั่งฝา แม่คนนี้ย่างเข้าสู่วัยชรา รอเวลาสู่กองฟอนตอนสิ้นใจ


อยากฝากดาวถามฟ้าหาลูกรัก ใครรู้จักบอกให้ได้ไหมหนอ แม่ชราผู้อยู่หลังยังเฝ้ารอ บอกอยากขอเห็นหน้าอีกคราเอย

จาก www.kapook.com

จุ๊จุ๊

จุ๊จุ๊

ระเบิด

Get This Myspace Layout From Dollielove.com
default myspace layoutsMyspace Layouts

ช่วงที่ดีที่สุด